гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Дияна Димитрова

Психолог, психодинамичен психотерапевт, обучаваща се за психодрама асистент, работи основно в направлението Психоанализа. Работи с деца, юноши и възрастни.

зависимостта към наркотици

Зависимости – хазарт, алкохол и наркотици

Зависимости като  хазарт, алкохол и наркотици  и доколко е  рискова е групата на 15-29-годишните? Доколкото всяка зависимост е обусловена от емоционални липси и травматични преживявания в най-ранна възраст, хазартната намира началото си в юношеско-младежката възраст между 15 и 29 години. Това е периодът на опознаване на света извън семейството, засилване на рисковото поведение, както и …

Зависимости – хазарт, алкохол и наркотици Read More »

алтруизъм

Алтруизъм и когнитивен дисонанс

Алтруизъм и когнитивен дисонанс Терминът алтруизъм е създаден от Огюсг Конт и означава ”неегоистична загриженост за добруването на другите”. Предизвиквал е интерес при изследователите на просоциално поведение, като обекти на внимание са помагащото поведение и намесата на странични наблюдатели. Алтруистичното поведение се разглежда като функция на взаимоотношения или зависещо от различни социални норми. Децата приемат …

Алтруизъм и когнитивен дисонанс Read More »

Сънища

Сънищата и тълкуването им

Сънищата според  З. Фройд показват психологическото състояние на човек. Той има голям принос за развитието на всички хуманитарни науки е откритието за огромната роля на несъзнаваното върху човешкото поведение и някои психични заболявания. Трите основни метода на психоанализата са свободни асоциации, анализ на грешките на езика и тълкуване на сънищата, чрез които се преодоляват защитните …

Сънищата и тълкуването им Read More »