гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Сънища

Сънищата според  З. Фройд показват психологическото състояние на човек. Той има голям принос за развитието на всички хуманитарни науки е откритието за огромната роля на несъзнаваното върху човешкото поведение и някои психични заболявания. Трите основни метода на психоанализата са свободни асоциации, анализ на грешките на езика и тълкуване на сънищата, чрез които се преодоляват защитните механизми и се достига до този несъзнаван материал, за да бъде осъзнат и неговото влияние върху личността под формата на симптоми и определени действия да бъде намалено.

Фройд прави разграничение на понятията сън – състоянието, при което индивидът се оттегля за да се отдаде на почивка и се изключва съзнанието, и съновидение – психичните актове по време на това състояние.

Основателят на психоанализата започва да изучава и тълкува съновиденията на своите пациенти през 1895 г. и на базата на тези практики ревизира отношението си към сексуалната травма от детството, изградена с метода на свбодните асоциации, за да започне да вярва, че тя е само във фантазиите на неговите пациенти. Около тази идея Фройд изгражда теорията за “Едипов комплекс”.

Сънищата  са неудовлетворени желания, които се съхраняват в несъзнаваното защото са неприемливи и аморални, оттам те се проявяват във вид на сановидения, страхове и безпокойства. В съновиденията се преплитат “остатъците от деня” и т.нар.”комплекси”, които са афективно наситени спомени от живота на индивида, предимно от сексуално естество и несъзнавани. Те носят универсални символи и послания.

Образите от сънищата, които могат да се назоват, Фройд нарича “манифестирано съдържание”, а “латентни мисли”, онова, до което се достига след тълкуване и анализ. Връзката между тях е сложна и нееднозначна. Индивидът няма контрол над съдържанието и го приема пасивно, тъй като отреагира на несъзнавани мотиви. Това се извършва при отслабено влияние на съзнанието, за това има ролята на ”катарзис”, а забравянето на санищата е поради изтласкването им. Явният сън е в резултат на „формиране на компромис“ между изтласканото и защитните механизми, които се борят срещу него. Компромис между Аз, То и Свръх-аза е когато, вместо изразяване на фантазия за осъществяване на изтласкано желание, се изразява фантазия за наказание, по повод  желанието, това са наказателните сънища.

При анализа на сънищата, Фройд се сблъсква със съпротивата на пациентите, той изисква от тях да бъдат некритични и да споделят с терапевта всяка мисъл и фантазия, която са обявили за маловажна. Това го насочва към анализ на сънищата на деца, тъй като те са по непосредствени и безкритични. На базата на тези данни той формулира основната функция на сънищата – удовлетворяване на желанията, като това се подкрепя и от съвременни изследвания. След като премества изследванията си върху зрели хора, психоаналитикът нарича съпротивата “цензура”, а действията, които се извършват в сънищата, нарича “преместване” и “сгъстяване”. Цензурата налага преместване с цел редуциране на латентния смисъл и заместването му с част от него и подценяване на обективно значим елемент, или обратното – повишаване за да се придаде обективно непритежаван смисъл. По този начин се измества акцента и се постига изопачаване. Основната функция на сгъстяването е манифестираното съдържание да бъде съкратена форма на латентното, което се постига чрез изпускане и обединяване на отделни елементи, чиято енергия става по-интензивна по този начин. В сънищата не господства логиката и там е възможно да съжителстват противоречия и противоположности.

Друг механизъм в сънищата, според Фройд е превръщането на латентните мисли в зрителни образи, които той нарича “регресии във времето”. Чрез тях се обяснява и характерната им фрагментарност, накъсаност, алогичност и противоречивост на усещаните емоции.

“Символиката в съновиденията” е другият начин за изопачаване  при сънищата, чрез който се разрешава подобен на реалния конфликт. В “Тълкуване на сънищата” Фройд представя  “съновник”, където  описва примери на символизация в сънищата.

Характерна особеност на сънищата е тяхната “архаичност” – връщане към детството, освен това и повтаряне на филогенетичното развитие от всеки индивид. Най-вече чрез анализа на сънищата, се достига до “Едиповия комплекс”, където се разглежда детската сексуалност в различните фази от развитието на детето и съответстващите егоистични стремежи, страхове и импулси. Важно място в теорията си, Фройд отрежда на инцестните импулси, които при възрастния са забравени и изтласкани в несъзнаваното. Така той разграничава това несъзнавано от друго, където са остатъците от деня.

В заключение психоанализата се основава на данни получени чрез свободни асоциации, тълкуване на сънищата, фантазиите, терапия на неврозите и техните интерпретации. В този смисъл субективизма не може да се избегне изцяло. Целта на всички методи в терапията е да доведе до осъзнаване на тези конфликтни несъзнавани импулси, които са афективно заредени и оказват влияние върху функционирането на личността и върху качеството на отношенията ѝ със средата. Тълкуването на сънищата е част от терапевтичния процес и според Фройд е „via regia“ – кралският път за достигане до  несъзнавания психичен свят.  Юнг признава заслугата на Фройд да направи съновиденията предмет на научни изследвания, за да помогнат при разбирането на психичните механизми, както при здравия човек, така и за зараждане на халюцинации и фантазии при болни хора, но не споделя идеята, че сънищата изопачават истината.

Според Юнг съновиденията имат компенсаторна функция – да внесат хармония с несъзнаваното и да покажат отклоняване на човека от естествения му път. При анализиране на съновиденията, Юнг проучва детайлно живота на пациента, изяснява смисъла на съдържанието за сънуващия, съвпаденията между съня и плановете и преживяванията на индивида и не използва „универсални и стандартни символи“.

Aвтор: Дияна Димитрова

Вижте още:

Защитни механизми – Център за психологическо консултиране и терапия

Сънищата и тълкуването им

Дияна Димитрова

Дияна Димитрова

Психолог, психодинамичен психотерапевт, обучаваща се за психодрама асистент, работи основно в направлението Психоанализа. Работи с деца, юноши и възрастни.

Последни статии:

Екипът на Себеразвитие

Идеи за семейни занимания с децата- част 1

Ето идеи за игри или занимания, с които можете да се свържете с детето си, докато се забавлявате. Не е нужно игрите да са само детски. Mного често импровизираните и измислени игри от възрастните са по-интересни и за децата:

Към статията

Курсове:

Още публикации от нашите специалисти:

Екипът на Себеразвитие

Идеи за семейни занимания с децата- част 1

Ето идеи за игри или занимания, с които можете да се свържете с детето си, докато се забавлявате. Не е нужно игрите да са само детски. Mного често импровизираните и измислени игри от възрастните са по-интересни и за децата:

Към статията
Симоника Денева

Част 2: Начини за справяне и предотвратяване на депресия и тревожност при тинейджърите

  1. Отворено общуване: Това означава открита комуникация как се чувства родителят и детето, спрямо случващото се. Подкрепата на родителите е от ключово значение за

Към статията