алтруизъм

Алтруизъм и когнитивен дисонанс

Алтруизъм и когнитивен дисонанс Терминът алтруизъм е създаден от Огюсг Конт и означава ”неегоистична загриженост за добруването на другите”. Предизвиквал е интерес при изследователите на просоциално поведение, като обекти на внимание са помагащото поведение и намесата на странични наблюдатели. Алтруистичното поведение се разглежда като функция на взаимоотношения или зависещо от различни социални норми. Децата приемат […]

Алтруизъм и когнитивен дисонанс Read More »