гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Андреан Петров

Индивидуални психологически консултации за деца, юноши и възрастни.

Онлайн консултиране.

Коучинг/Менторинг за личностно развитие.

Ето какво казва Андреан за себе си:

Същността на психология за мен е осъзнаването и разбирането на уникалните черти на всеки от нас. Смятам, че пътят към истинското щастие преминава през това да познаваме себе си в цялост – нашите желания, страхове, умения и интереси. Пътят към себепознанието и развитието често е труден за изминаване и носи смесени чувства, но с малко подкрепа всеки може да отключи потенциала си за щастлив, пълноценен и спокоен живот и да развива и подобрява, както себе си, така и своите близки и приятели.
От ранна детска възраст проявявах жив интерес към емоциите, мислите, отношенията и чувствата на хората и с любопитство опитвах да разбера какво е щастие, тъга, любов и омраза, какво ги поражда и погасява и защо са различни за всеки. Открих, че чрез подкрепа и правилна нагласа всяка трудност е преодолима. С това започна и пътят ми в психологията и личностното развитие.

Бакалавърската си степен по психология завърших в Шотландския университет “Abertay University“. В хода на обучението си, с колеги, създадохме клуб за личностно развитие „Personal Development Society” – в който ежеседмично се изготвят презентации, дискусии и обучения на теми като: „Управление на стреса“, „Техники за справяне с отлагането (прокрастинация)“, „Справяне с негативни емоции“, „Целеполагане и изготвяне на план“ и т.н. В тази среда започнах да провеждам и първите си консултативни сесии със студенти и разбрах колко силно позитивно действие има подходящата емоционална подкрепа.
Годините на обучение и практикуване в чужбина предоставиха и възможността да се развивам в мултикултурна и мултинационална среда, допълнително да разширя мирогледът си и да обогатя разбиранията си за различните култури и общества, както и за техните социални и индивидуални норми.

В България продължих своето развитие с магистратура в Софийският университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Трудова и Организационна Психология“ – Курс със засилено изучаване и практикуване на техники за менторинг, коучинг и консултиране, с фокус върху индивидуални различия и развитие на таланта в социалния и работния живот.

Допълнителен опит в сферата имам като преподавател в Малтийско училище за деца със специални нужди – “Inspire” – където работих с деца на възраст между 9-12г. с различни диагнози: аутизъм, синдром на даун, синдром на прадер-уили и др. Работата включваше изграждане на индивидуални и групови програми за развитие, както и консултативни услуги за семействата на децата.

През последните две години работя като ABA (Applied Behavior Analysis ) терапевт в Бъглария, с деца и тинейджъри (от 2 до 22 годишни) с поведенчески/социални проблеми, агресия, ментални отклонения, аутизъм и други. В практиките си изготвям оценки за личностни характеристики и когнитивни способности, създавам и прилагам персонални обучителни планове и предоставям цялостна консултация на клиентите (и техните настойници, в определени случаи) относно напредъка, бариерите, ефектите на средата и потенциала за развитие и подобряване.
Допълнителен опит при работа с групи: Изграждане и провеждането на въвеждащи обучение за терапетви, провеждане на групови „тийм-билдинг“ занятия, създаване на проекти за работа с хора в неравностойно положение.
В практиката си забелязах, че усетът към детайли и внимателният индивидуален подход към всеки клиент водят до приятен, бърз и значителен напредък. Придобих и ясна представа за значимостта на всяка малка крачка по пътят на себеразвитието – всяко ново усвоено разбиране и преодоляно препятствие, както и колко е ценно да се обърнем за помощ към правилния съветник, когато сме несигурни в посоката, по която вървим.

В работата си като психолог/терапевт/коуч/съветник чувствам, че имам истински позитивно въздействие върху възможността на клиентите да имат по-щастлив и по-пълноценен живот. Изпитвам въудушевление помагайки на хората да откриват и изразяват своята уникалност и да развиват по-добри отношения със самите себе си, както и със светът наоколо. Смятам, че най-тежките моменти могат да бъдат преобразени в положителен опит, стига да бъдат разгледани, рамкирани и преживени подходящо, а понякога за това е достатъчно просто да бъдем изслушани и разбрани.

Образование и квалификации:

– Магистратура по Трудова и Организационна Психология – СУ , България
– Бакалавър по Психология – Аbertay University, Англия
– Фацилитатор/Лектор в „Общество за Личностно Развитие“
– Психолог/Поведенчески терапевт
– Учител методик

Опит:

– Консултации на хора в период/състояние на: Депресия, Апатия, Скръб, Безпокойство, Тревожност, Биполярни епизоди, Напрежение, Бърнаут, Панически атаки и други.
– Провеждане на сесии за личностно развитие тип: Менторство, Коучинг.
– Групова работа – Сплотяване, Разрешаване на конфликти, Развитие на отборен дух.
– Работа с индивиди с разтройство на развитието.
– Работа в интернационална, мултикултурна среда.

Услуги:

– Индивидуални психологически консултации за деца, юноши и възрастни.
– Онлайн консултиране.
– Коучинг/Менторинг за личностно развитие.

Андреан Петров

Андреан Петров

Индивидуални психологически консултации за деца, юноши и възрастни.

Онлайн консултиране.

Коучинг/Менторинг за личностно развитие.

Запазете час

Публикации:

Полин Донахю

Идеи за семейни занимания с децата- част 1

Ето идеи за игри или занимания, с които можете да се свържете с детето си, докато се забавлявате. Не е нужно игрите да са само детски. Mного често импровизираните и измислени игри от възрастните са по-интересни и за децата:

Към статията