гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Дияна Димитрова

Психолог, психодинамичен психотерапевт

Психолог, психодинамичен психотерапевт, обучаваща се за психодрама асистент, работи основно в направлението Психоанализа.

Работи с деца, юноши и възрастни.

Ето какво казва Дияна за себе си:

 Завърших бакалавърска програма Психология на развитието и интересът ми към непознатото психично ме мотивира да продължа с обучения за психотерапевт. Идеите на Фройд ме спечелиха с теориите за силата на несъзнаваното в живота на хората и начините осъзнатостта да се увеличава посредством терапия. Завърших магистърска програма Артистични и психо-социални практики и психодрама и започнах практика под супервизия към Дружеството за позитивна психотерапия, където се обучавам в майсторско ниво. Не спирам да обогатявам знанията си, да следя идеите в психологията и да опознавам методите и идеите в психотерапията. Психоанализата е в основата на моята практика като терапевт, за постигане на трайни и дълбинни промени.

Имам личен опит в група по психодрама и се обучавам за психодрама терапевт. Чрез психодрамата се срещнах със спонтанното изразяване на себе си и възможността за изследване на различни роли. Това обогатява и професионалната ми ролята при процеса в кабинета.

Позитивният подход (по Песешкиан) в терапията предлага възможност за осмисляне на симптома и дискомфорта по различен начин, както и работа с притчи, приказки и транскултурални гледни точки. 

Като терапевт използвам в работата си с клиенти различни подходи, в съответствие с това, какво е необходимо в конкретния случай. Всеки човек съществува и функционира чрез опита, знанията, представите, концепциите и усещанията си. Едновременно с това е част от общество, социална и семейна среда. Понякога изглежда трудно да разберем самите себе си или другите и да се свързваме по между си. Опитът ми показва, че когато се осъзнае необходимостта от промяна и развитие, терапията може да бъде ефективна и да даде нови хоризонти за изява на способностите ни и нови гледни точки към проблемите.

Дейностите, които предлагам са в сферите на:

 • психологично консултиране за деца и възрастни;
 • трудности, житейски кризи, загуба на близки, раздяла;
 • тревожност, напрежение, безпокойство;
 • зависимости;
 • хранителни разстройства;
 • панически атаки;
 • фобии, хипохондрия;
 • интимни връзки и сексуалност;

Образование и квалификации:

 • Бакалавър „Психология на развитието“;
 • Магистър “Артистични психо-социални практики и психодрама“;
 • Майсторско ниво в Дружеството по позитивна психотерапия България към Висбаденската Академия по психотерапия /WIAP/;
 • Обучение за Психодрама асистент, социометрия и групова динамика, Фондация “Психотерапия 2000”
 • Оценка в психопатологията и общи терапевтични умения;
 • Практическа работа по случаи в насочени области на психопатологията в парадигмата „Работата по случай“
 • Работа на терен (outreach) към проект “Павилион 19”, МОН – образователно-обучителна работа с деца и младежи, вкл. подпомагане на усвояването на учебен материал; психо-социална работа с групи деца и младежи; индивидуални психо-социални консултации с деца, младежи и родители; психо-социални консултации със семейства; работа чрез движение/танц/музика/рисунка и/или др. изкуство
Дияна Димитрова

Дияна Димитрова

Психолог, психодинамичен психотерапевт, обучаваща се за психодрама асистент, работи основно в направлението Психоанализа.

Работи с деца, юноши и възрастни.

Запазете час

Още от автора:

алтруизъм
Дияна Димитрова

Алтруизъм и когнитивен дисонанс

Алтруизъм и когнитивен дисонанс Терминът алтруизъм е създаден от Огюсг Конт и означава ”неегоистична загриженост за добруването на другите”. Предизвиквал е интерес при изследователите на

Към статията
Сънища
Дияна Димитрова

Сънищата и тълкуването им

Сънищата според  З. Фройд показват психологическото състояние на човек. Той има голям принос за развитието на всички хуманитарни науки е откритието за огромната роля на

Към статията