гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Силата на свободното изразяване

Времетраене

1 среща – 2 часа
(събота или неделя)

Брой души

6-8
човека

Място на провеждане

гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

добра комуникация изразяване

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ?

  • Курсът е желателен за всеки интересуващ се възрастен, който иска да разбере по-добре себе си, своите нужди и потребности, както и тези на трудите, за да създаде по-успешни взаимоотношения и общуване с партньори, роднини, приятели, близки, колеги. 
 
  • КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ?
  • Ще разберете повече за вашата личност, самооценка, качества и умения.
  • За видовете общуване и какво е вашето
  • Емоциите и тяхното въздействие
  • Как да общуваме по-успешно и ефективно
  • Как да казваме ,,НЕ” без вина
 
  • Основни теми, които ще разгледаме и върху, които ще работим са: връзката с мен самия, емоционалнто състояние, нашите нужди и потребности, ще изследваме своите граници и ще променяме заучените модели, които възпрепятстват успешната ни комуникация с другите хора.
  • Въпросите, на които ще потърсим отговорите са: Как се свързвам с другите, когато не сме на едно мнение? Поставяме ли другите на преден план за сметка на нас самите? Умея ли да слушам и да казвам ,,не”?

✅ Времетраене : два часа
✅ Цена-попитай за лична оферта

ВОДЕЩ: СИМОНИКА ДЕНЕВА

Психолог Симоника Денева

Психолог, хипнотерапевт и лайф коуч

Психолог, базов психотерапевт, треньор по личносностно развитие (лайф коуч), водещ на обучения за себепознание, себеразвитие и автор на курса „Силата на Свободното изразяване“

тел.: 0883 480806