гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Семейна консултация

Семейна терапия

Семейното консултиране е работа със семейства и двойки за промяна на взаимоотношенията в желаната посока. Семействата могат да бъдат източник на подкрепа, насърчение и любов, но понякога взаимоотношенията в семействата са подложени на напрежение и членовете на семейството се чувстват изолирани и пренебрегнати.

Семейното консултиране може да помогне, когато има конфликт между братята и сестрите , или когато родителите и децата преминават през развод или раздяла, когато се формира ново семейство или при двойки, при които общуването е изгубило топлината и добрия тон.

Времетраене

80-90 минути

Цена

95 лв.

Още от нашите дейности: