гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Курсове

добра комуникация изразяване

Силата на свободното изразяване

Връзката с мен самия: Как подхранваме връзката със себе? Как се грижим за емоциалното си състояние? Отделяме ли време за потребностите си?

Още от нашите услуги, достъпни онлайн