гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Психотерапия с възрастни

Психотерапия с възрастни

Психологическото консултиране/психотерапия е  за преодоляване на  психични травми, трудни житейски периоди, които се отразяват на психическо и физическо ниво и възпрепятстват нормалния ритъм  на живот.

Отношенията между клиента и терапевта се осъществяват при пълна конфиденциалност в  защитена и спокойна среда.

Най-често психологическите консултации и психотерапия са насочени за клиенти за справяне със:

 • Депресивни, тревожни симптоми, паник атаки
 • Житейски кризи
 • Безпокойство, натрапчиви мисли
 • Семейни конфликти, раздяла, развод
 • Емоционални крайности
 • Ниска самооценка
 • Трудности в общуването
 • Личностно развитие
 • Социална изолация
 • Поведенчески проблеми
 • Силни емоции, като страх, гняв, тъга и др.

 От голямо значение за успеха на терапията е клиентът да бъде  максимално открит, защото терапевтът работи с информацията, която му се споделя. Срещите преминават основно в разговор, като се използват психологически техники, тестове, визуализации за по-дълбоко осъзнаване и справяне с проблемите.

 Крайната цел  е, клиентът да разгърне потенциала си, да преработи травмите си, за да възстанови своето психическо и физическо здраве. Човекът е щастлив, когато е  в хармония със себе си и света.

 

 •  за студенти -10% отстъпка от цената на консутацията
 •  за пенсионери – 20% отстъпка от цената на консутацията
 •  пакетите могат да се ползват до 3 пъти от клиент
 • Закъснение за уговорен час от страна на клиента е  за сметка на времето от консултацията.
 • За промяна/отказ на запазен вече час, трябва да  ни уведомите  24 часа предварително, в противен случай се заплаща 50% от таксата за консултация (изключение правят здравословни проблеми).

Времетраене

50-60 минути

Цена

65-75 лв.

Пакет 4 сесии -
(общо 240/280 лв.)

Още от нашите дейности: