гр.София, Бул ,,Александър Стамболийски” 147, вх. В, ет.1

Психотерапия с деца

Психотерапия с деца (3г.-12г.)

При първоначална оценка на състоянието на детето, психологът/психотерапевтът се среща първо с  родител/родители, за да събере информация, която да му помогне в по-нататъшната работа с детето.

Най-често психологическите консултации и психотерапия са насочени към децата за справяне със:

  • Семейни и/или училищни проблеми
  • Емоционален и/или физически тормоз
  • Здравословни проблеми
  • При овладяване на силни емоции като страх, гняв, тъга и др.
  • При депресивни и тревожни симптоми
  • Хранителни разстройства
  • Тревожна симптоматика след преживяна травма и др.

Работата с децата се състои в  разговор, рисуване и игри. Психологическото консултиране и психотерапията помагат на децата да се справят по-добре, да общуват по-добре и да се развиват.

 

  • Закъснение за уговорен час от страна на клиента е  за сметка на времето от консултацията.
  • За промяна/отказ на запазен вече час, трябва да  ни уведомите  24 часа предварително, в противен случай се заплаща 50% от таксата за консултация.

Времетраене

40-50 минути

Цена

60 лв.

Пакет 4 сесии - 55 лв./сесия
(общо 220 лв.)

Още от нашите дейности: